Dr. Sinem Ateş

Lisans öğrenimini Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamladı. 2005-2011 yılları arasında özel sektörde bütçe ve raporlama departmanında çalıştı. 2011 yılında Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü’nde tamamladı. 2018 yılından itibaren doktor araştırma görevlisi olarak Yalova Üniversitesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı’nda görev yapmakta ve genel muhasebe, envanter bilanço, muhasebe ve finansta güncel konular, bilgisayar destekli muhasebe uygulamaları gibi dersleri yürütmektedir.

 

Dr. Öğretim Üyesi Vildan Taşlı Karabulut

Lisans öğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde tamamladı. Aynı üniversitede Asya Çalışmaları disiplinlerarası programda yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2010-2012 yılları arasında ODTÜ İşletme bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla Manchester Üniversitesi (İngiltere)’nde Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi ve Karşılaştırmalı Endüstriyel İlişkiler alanında yüksek lisans derecesini, 2017 yılında aynı üniversitede yine aynı alanda doktora derecesini almaya hak kazandı. 2018 yılından itibaren öğretim elemanı olarak Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı’nda çalışmalarına devam etmektedir. İşletmeye giriş, yönetim ve organizasyon, insan kaynakları yönetimi, ücret yönetimi gibi dersleri yürütmektedir.