Doç. Dr. İkram DAŞTAN

Lisans öğrenimini Atatürk Üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi işletme bölümü' nde tamamladı. 2001 yılında öğretim görevlisi olarak Atatürk Üniversitesi Tercan Meslek Yüksekokulu' nda göreve başladı. Bu süre zarfında yüksek lisans eğitimini yine aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı' nda tamamladı. 2006 yılında Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi' nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2009 yılında ise Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü' nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2012 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü' nde doktora eğitimine tamamladı. İkram Daştan, Yalova Üniversitesi İşletme Bölümü' nde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Görev aldığı okullarda temel bilgi teknolojileri, yönetim bilişim sistemleri, grafik tasarım vb. dersleri yürütmüştür. Doçentliğini Yönetim Bilişim Sistemleri alanında alan İkram Daştan, halen YÜ İİBF İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler alanında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.