İnsan Kaynakları Eğitimi

insan kaynaklari egitimi 01

İnsan Kaynakları Nedir?

Günümüzde işletmelere hayat veren çalışanlar aynı zamanda işletmeler açısından büyük bir güç kaynağı olarak görülmektedir. Bunun nedeni her işletmenin bünyesinde çalışan insanların işletmeye özgü oluşudur. Diğer bir ifade ile işletmeler tarafından üretilen ürünler, teknolojiler, stratejiler taklit edilebilirken çalışanlar ve bir araya geldiklerinde oluşturdukları sinerji insanların biricik olması itibarıyla taklit edilemezler. Bu da insan kaynaklarını rekabet üstünlüğü sağlamada önemli bir güç haline getirmekte ve insan kaynakları yönetimine kritik bir önem atfetmektedir. Doğru işleyen bir insan kaynakları yönetimini içinse öncelikle doğru tanımlanmış işlere, optimum sayıda en uygun kişiler seçilmelidir. Sonrasında ise insan kaynakları yöneticileri bu kişileri elinde tutmak için doğru ücret politikası belirlemek, kişilerin durumunu analiz etmek ve buna paralel olarak doğru eğitimler planlamak ve kişilerin tatmin olacağı bir kariyer fırsatı sunmak gibi görevleri üstlenmelidir.

Bu program, insan kaynaklarının ortaya çıkışından günümüze geçirdiği değişimler ile başlayıp, yöneticilik ve yöneticilerin sahip olması gereken özellikler, iş analizi, iş gerekleri, insan kaynakları planlaması, personel seçim süreci, mülakat teknikleri ve mülakatı yapanın yapabileceği hatalar, iş yerinde eğitim, çalışanların performanslarının değerlemesi, işin değerlemesi, iş yerindeki adalet ve önemi, ücretin yönetimi ve kariyer yönetimi konularını içermektedir.

Programın amacı ise insan kaynakları fonksiyonlarının kurulması, etkin bir şekilde yürütülmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulamaya dayalı örneklerle yeterli bir eğitimin verilmesi ve katılımcılara program süresince danışmanlık edilmesidir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimine Kimler Katılmalıdır?

İnsan kaynakları sertifika programı sürecinde insan kaynakları kursu üzerinden elde edeceğiniz bilgiler ile sertifikanıza sahip olabilirsiniz. İnsan kaynakları sertifika programı uzaktan eğitim ile gerçekleşmektedir. Uzaktan insan kaynakları eğitimi sayesinde istediğiniz yerde istediğiniz cihazdan derslere erişebilirsiniz. İnsan kaynakları eğitimi sonrasında alacağınız insan kaynakları sertifikası ile birçok kurumda çalışma imkanına sahip olabilirsiniz.

İnsan kaynakları yönetimine ilgi duyanlar
İnsan kaynakları yönetimi konusunda kendini geliştirmek isteyenler
İnsan kaynakları yönetimi alanında kariyer hedefleyenler
İnsan kaynakları yönetimini kendi yürüten iş yeri sahipleri ve yöneticileri

Eğitim Süresi

Eğitim süresi 28 saattir.

Eğitim Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Kemal Demir (Yalova Üniversitesi)

Eğitim Programımız

Ders 1
İşletme Yönetimi ve Yöneticilik

Yöneticilik
Yöneticinin Rolleri
Yöneticilik ve Liderlik
Liderlik Türleri

Ders 2
İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişim Süreci

Personel Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi

Ders 3
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Amacı ve Önemi

Ders 4
İş Analizi ve İş Gerekleri

İş Analizi, Amacı ve Önemi
İş Gerekleri, Amacı ve Önemi

Ders 5
İnsan Kaynakları Planlaması

İnsan Kaynakları Planlamasının Amacı ve Önemi
İnsan Kaynakları Talebi ve Belirlenmesi
İnsan Kaynaklarının Arzı

Ders 6
İşgücü Seçim ve Yerleştirme Süreci

Personel Seçiminin Amacı ve Önemi
Personel Seçiminin Süreci

Ders 7
Eğitim ve Geliştirme

İş Yerinde Eğitimin Amacı ve Önemi
Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi
İş Başı Eğitim
İş Dışı Eğitim

Ders 8
Performans Yönetimi

Performans Yönetimi ve Değerlemenin Amacı ve Önemi
Personel Değerleme Yöntemleri
Geri Bildirim, Amacı ve Önemi

Ders 9
İş Değerleme ve İş yerinde Adalet

İş Değerlemenin Amacı ve Önemi
İş Yerinde Adalet
İş Değerleme Yöntemleri

Ders 10
Ücret ve Yönetimi

Ücretin Yönetiminin Amacı ve Önemi
Ücreti Oluşturan Unsurlar
Ücret Sistemleri

Ders 11
Kariyer Yönetimi

Kariyerin Tanımlanması
Kariyer Yönetiminin Amacı ve Önemi
Kariyer Yönetimi Uygulamaları

Ders 12
İnsan Kaynakları Analitiği

Veri ve veri analizi
İş Analitiği
İK Analitiği

Ders 13
İş Güvenliği ve Sağlığı

Ders 14
İnsan Kaynaklarının Hukuki Boyutları

Ders 15
Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi

Eğitim Başlama Tarihi

Eğitime aynı gün başlarsınız. Enstitü öğrenci işleri, kurs ödemenizden sonra öğrenciliğinizi onaylamaktadır. Enstitü Uzem sisteminde ki eğitime aynı gün zaman kaybetmeden başlayabilirsiniz. Eğitim bitiminde başarınızı kanıtlamak için onaylı sertifikanız adresinize gönderilir. Sertifikanız tüm devlet kurumlarında geçerlidir ve başvurularda kullanabilirsiniz. Sertifikanızın adresinize ulaşma süresi ise ortalama 3-4 gündür. Enstitü öğrenci işlerine gelerek sertifikanızı elden de alabilirsiniz.

Eğitimi Ne Zaman Bitirebilirim?

Eğitim içerikleri videolar ve pdf'lerden oluşmaktadır. Eğitimin bitirilme süresi eğitime ayıracağınız zaman ve bireysel öğrenme hızınıza göre değişkenlik göstermektedir. Akademisyen ve uzmanların oluşturduğu bu kursta eğitimin bitirilme süresini öğrencimiz kendi belirlemektedir.

Sertifika Üzerinde Kaç Saat yazmaktadır?

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi sonunda başarılı tüm öğrencilerimiz 28 saatlik onaylı belge almaktadır.

Belgemi Avrupa'da Kullanmak İstiyorum

Eğitimler, üniversite akademisyenleri ve alanında uzman hocalar tarafından verilmektedir. Enstitü eğitimleri uluslararası ICSE (international certification service in education) kurumu tarafından onaylıdır. Mezuniyet belgelerinizi (sertifika-transkript-ıcse onayı) tüm Avrupa'da kullanabilirsiniz.

Mezun olan öğrencilerimiz belgelerini İngilizce veya Almanca olarak talep edebilir.

Kurs Ücreti ve Ödeme Şekli

Kurs ücreti 250 TL olup kredi kartı ile ödeme imkanınız vardır.

Gazi ya da Şehit yakını indirimi %20.

Yalova Üniversitesi Öğrencileri %15.

Engelli İndirimi %10 vb.

Banka Hesap Bilgisi

Diğer

Fiziki sertifikanız ücretsizdir.

Kargo ücreti Yalova Üniversitesi tarafından karşılanır, ücretsizdir.

Online iş başvurularınız için adınıza özel tasarlanan Dijital Sertifikanız ücretsizdir.

Sertifika üzerinde uzaktan eğitim yazmamaktadır.

İnsan Kaynakları Eğitim Sertifikası uluslararası, özel ve resmi kurumlarda geçerlidir.

ornek sertifika

Örnek Sertifikamız